Places MIR màximes associades a l’hospital per promoció: 12

Programa de l’especialitat (Medicina Familiar i Comunitària)

Coordinadora hospitalària MIR: Núria Barrera

Web de la Unitat Docent

Places IIR màximes associades a l’hospital per promoció: 2

Programa de l’especialitat (Infermeria Familiar i Comunitària)

Coordinadora hospitalària IIR: Mª Mar Martí

Web de la Unitat Docent

Acull les rotacions pediàtriques del programa de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Web de la Unitat Docent

Acull les rotacions pediàtriques del programa de l’especialitat de Dermatologia.

Web de la Unitat Docent

Acull les rotacions pediàtriques del programa de l’especialitat de Radiodiagnòstic.

Web de la Unitat Docent