Places MIR màximes associades a l’hospital per promoció: 12

Programa de l’especialitat (Medicina Familiar i Comunitària)

Coordinadora hospitalària MIR: Núria Barrera

Web de la Unitat Docent

Places IIR màximes associades a l’hospital per promoció: 2

Programa de l’especialitat (Infermeria Familiar i Comunitària)

Coordinadora hospitalària IIR: Mª Mar Martí

Web de la Unitat Docent

Places MIR màximes associades a l’hospital per promoció: 4

Programa de l’especialitat

Coordinadora hospitalària MIR: Noèlia Sabater

Web de la Unitat Docent