e-mail de contacte de la Secretaria: docencia@hscor.com

 

Olga Blanco Carrión

Gestora Acadèmica

Mª del Mar Martí Ejarque

Infermera referent de Formació, Docència i Investigació
Albert Isidro Llorens

Albert Isidro Llorens

Cap d’Estudis de FSE | Professorat associat mèdic UB