e-mail de contacte de la Secretaria: docencia@hscor.com

 

Raúl Muñiz García

Direcció Acadèmica

Núria Pinilla Gutsens

Gestora Acadèmica
Mª José Domínguez Torres

Mª José Domínguez Torres

Gestora Acadèmica

Mª del Mar Martí Ejarque

Infermera referent de Formació, Docència i Investigació

Isabel Maria Castaño Núñez

Community Manager

Cap d’Estudis

Cap d’Estudis