Des del Servei de Docència de l´Hospital Universitari Sagrat Cor, us donem la benvinguda com a professionals de formació sanitària especialitzada i us agraïm per endavant la vostra confiança.

El període formatiu, en el qual us formareu com a professionals i com a persones, és molt important en la vostra vida, i per tant la vostra elecció, marca un abans i un després.

El nostre objectiu fonamental és poder proporcionar un ensenyament de qualitat, per formar grans professionals dintre d’un ambient tan humà i càlid com sigui possible, intentant compaginar la formació amb el desenvolupament d’habilitats i competències per adquirir la formació especialitzada, tant des del punt de vista dels coneixements teòrics necessaris com des del punt de vista assistencial i laboral, que també forma part, i d’una manera molt important, de la formació, mitjançant l’exercici de responsabilitats i competències progressives, que s’adquireixen amb la pràctica diària.

Per això, des del servei de docència, i també des de la direcció mèdica, de la qual depèn jeràrquicament, juntament amb tots els membres de les diferents unitats docents, representats de manera significativa pels tutors, intentem oferir la màxima qualitat docent, per a què assoliu una formació excel•lent.

En el vostre servei tindreu un tutor docent, que us acompanyarà i aconsellarà durant tots els anys de formació, i supervisarà el seguiment de la vostra progressió com a especialistes. Amb ell tindreu la màxima relació respecte de tots els temes docents (rotacions, avaluació formativa, tant dels coneixements teòrics com de les habilitats adquirides) i els mètodes que heu d’usar, que us permetran millorar la vostra formació.

Us hi ajudarà el llibre del resident, específic per a cada programa formatiu, en el qual anireu anotant totes les activitats que desenvolupeu, que a més us permetrà veure la vostra progressió professional i també si arribeu als objectius de les diferents rotacions assignades en els diferents períodes formatius.

Després de cada rotació, el vostre tutor docent o el metge especialista amb el qual estigueu treballant us avaluarà i comentarà amb vosaltres si heu arribat als objectius establerts o, si no ha estat així, com aconseguir-ho. Aquestes avaluacions s’han de lliurar a la comissió de docència, que les custodiarà. Del resultat d’aquestes avaluacions parcials s’obté l’avaluació anual i també la de final de residència, que es remetrà finalment al ministeri de sanitat i política social per a l’expedició del títol d’especialista.

Des del servei de docència podreu tramitar qualsevol gestió o problema que tingueu, ja que és el vostre referent a l’hospital i tots els seus membres sempre estaran a la vostra disposició.

Ens plaurà que, després de després de revisar el manual d´acollida i un cop hagin passat les vostres primeres setmanes amb nosaltres, ens feu arribar suggeriments i aportacions entorn del vostre procés d´acollida per a millorar any rera any.

 

Direcció de Docència
Hospital Universitari Sagrat Cor

Per tal de formalitzar la vostra entrada al sistema de Formació Sanitària Especialitzada com a resident d’idcsalud Hospital Universitari Sagrat Cor, cal que presenteu la següent documentació a la Gestió Acadèmica del centre:

 • 2 còpies del document nacional d’identitat
 • 2 fotografies tamany carnet i 1 en format .jpg
 • 2 còpies del curriculum vitae
 • Original i 2 còpies del títol de llicenciat / graduat
 • 2 còpies del carnet de col·legiat
 • 1 còpia de l’alta a la Seguretat Social
 • Número de compte bancari (codi IBAN)
 • 2 còpies de l’assignació de la plaça emesa pel Ministeri de Sanitat i Política Social
 • Certificat de “delictes sexuals”

Al manual d’acollida trobaràs tota la informació de referència sobre el sistema de formació sanitària especialitzada al nostre centre, la normativa interna docent i laboral que aplica al règim del resident, les fulles dels diferents tipus d’avaluació i els contactes amb les vostres unitats docents, la comissió de docència i el servei de suport a la docència.

Per conèixer els itineraris formatius tipus dels vostres programes de formació sanitària especialitzada, així com els protocols de supervisió i responsabilitat progressiva del resident, adreceu-vos a la vostra Unitat Docent.

Descarrega’t el manual d’acollida del resident de formació sanitària especialitzada aquí.

Per conèixer com heu de procedir en cas d’accident biològic, accediu al nostre protocol en el següent enllaç.

Tots els programes de formació sanitària especialitzada comparteixen una sèrie de competències anomenades transversals, d´adquisició obligatòria, al llarg del procés formatiu. Aquestes són:

 • Metodologia de la investigació
 • Comunicació assistencial
 • Qualitat
 • Seguretat de pacient
 • Bioètica
 • Gestió clínica
 • Radioprotecció

Durant el curs acadèmic us informarem del calendari de cadascuna d´aquestes activitats, així com també del procediment per a inscriure’s i de la metodologia docent. Principalment s’imparteixen en modalitat online.  El vostre tutor us recomanarà l’itinerari més adient per cada cas.

Rebreu informació sobre dia i hora per fer aquesta formació durant l’acte d’acollida.