L’Hospital Universitari Sagrat Cor col·labora amb la sanitat pública com a part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització pública de Catalunya i ofereix també els seus serveis a mútues i atenció privada, amb la voluntat de ser referents i col·laboradors actius per qualitat, innovació i eficàcia en front a qualsevol projecte sanitari-social en què participi.

El model en xarxa, innovador i eficient que es vol potenciar i consolidar a partir del pla estratègic del grup contempla la següent línia estratègica: “ser actius en docència“. Aquestes línia inclou una doble directriu: directrius corporatives en RRHH pel que correspon a l’àrea de docència i unes altres especificacions sobre la dimensió docent pròpiament dita.

Així:

  1. L’Hospital facilita la formació assistencial de grau i postgrau, cicles formatius tècnics i Formació Sanitària Especialitzada en el màxim nombre possible pels seus procesos assistencials, mantenint la qualitat docent i: 
    • Personalitzant l’atenció a alumnes, residents, tutors i docents en general.
    • Assumint la seva part de responsabilitat social en la formació sanitària. 
    • Promovent l’aprenentatge continu basat en el pacient a la institució.
  2. L’Hospital fonamenta el seu model docent segons els criteris de les auditories docents establerts per les diferents entitats auditores, la normativa vigent, els interessos de l’organització i exigències de l’assistència integral a les persones.